• ეფექტური საგადასახადო სისტემის მენეჯმენტი

ეფექტური საგადასახადო სისტემის მენეჯმენტი

ბოლო წლების მანძილძე ბიზნეს გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. დღესდღეობით მცირე ბიზნესსაც კი შეუძლია საერთაშორისო დონეზე ოპერირება,რაც განპირობებულია ეკონომიკური ბარიერების შემცირებითა და ტექნოლოგიური განვითარებით. თუმცა წარმატების მისაღწევად აუცილებელია სწორი ბიზნეს მოდელის ,მიზნობრივი ბაზრისა და კონკურენტული ფასების შერჩევა.

ბიზნესის რესტრუქტურიზაციით შესაძლებელი ხდება მოგების მაქსიმალური გენერირება, რაც შემდგომში მნიშვნელოვნად ღირებულ კომერციულ სარგებელს მოგიტანთ. მსგავსი ცვლილებები ასევე მნისვნელოვანია თქვენი კომპანიის გადასახადების ოპტიმიზაციისათვის. საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის დროს ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ თქვენი ბიზნესის სპეციფიკას, რათა შეამციროთ არსებული საგადასახადო რისკები და მოახდინოთ გადასახადების ოპტიმიზაცია.