• ტრანსფერ ფრაისინგი

ტრანსფერ ფრაისინგი

საერთაოშორისო ტრანზაქციების სატრანსფერო ფასწარმოქმნა (ტრანსფერ ფრაისინგი) საქართველოში აქტუალურია 2011 წლის 1 იანვრიდან, როცა ქართულ კანონმდებლობაში პირველად განისაზღვრა ამ თემასთან დაკავშირებული პრინციპები. თუმცა უშუალო ინსტრუქცია მიღებულ იქნა მოგვიანებით, 2013 წლის 18 დეკემბერს.

მულტინაციონალური საგადასახადო საკითხები საკმაოდ კომპლექსურია და შესაძლოა კომპანია მნიშნველოვანი დანახარჯების წინაშე დააყენოს. ბიდიოს საგადასახადო გუნდი მუშაობს სატრანსფერო ფასწარმოქმნის პოლიტიკების შემუშავებაზე. ბიდიო გთავაზობთ განსხვავებულ მიდგომას - ტრანსფერ ფრაისინგის რესურსების ინტეგრირებას ადგილობრივ და საერთაშორისო სერვისებთან.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

  • საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას ტრანზაქციის შესაბამისობის შესახებ „გაშლილი ხელის“ პრინციპთან
  • მხარდაჭერას წინასწარი ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში